“Steun ProLife Gekkie in het maken van video's over het abortusdebat”
Pro-Life Gekkie?

Pro-Life Gekkie?

|| VOOR DONEREN SCROLL NAAR BENEDEN ||

"Pro-Life Gekkie?" is een YouTubekanaal van prolifer Chris Develing dat dient als etalage voor het Prolife gedachtengoed. Er worden interviews gedaan met mensen, ook kunnen er debatten op verschijnen. Daarnaast zullen er video's van mij verschijnen met daarin een reactie op actualiteiten rondom het abortusdebat. Daarbij is veel aandacht voor de juiste weergave van zowel pro-choice als pro-life argumenten, zonder karikaturen. Dit kanaal wil dan ook bijdragen aan een meer zuiver en eerlijk debat over abortus. Maar het kanaal wil ook uitdagen, hetgeen eigenlijk al in de titel is verwerkt. De naam "ProLife Gekkie?" is een stukje zelfspot maar is ook bedoeld als een prikkeling voor pro-choicers die misschien daadwerkelijk denken dat alle pro-lifers gekkies zijn die je gemakkelijk in een hoek zet.

Hoewel het doel van deze backme-pagina primair gaat over het pro-life YouTubekanaal "ProLife Gekkie?", wil ik ook aandacht vragen voor mijn website chrisdeveling.nl. Daar wordt dit YouTubekanaal ook gepromoot, maar daar gebeurt nog veel meer. Columns en media-optredens van Chris Develing worden daar ook gepubliceerd.

Mijn kosten
De kosten die ik maak en nog wil maken, gaan voornamelijk over het op de kaart zetten van het YouTubekanaal. Denk aan de volgende kosten:

- Het laten ontwikkelen van een nieuw en beter logo
- Het laten drukken van spandoeken of banners, voor het maken van een professionele achtergrond bij video's die ik maak
- Het onderhouden van de website en eventueel laten uitvoeren van reparaties of ingewikkelde wijzigingen die ik zelf niet kan uitvoeren
- Het aanschaffen van betere soft- en hardware zoals een snellere computer, betere videomontage software en een professionele camera

Met uw hulp kan ik volgens mijn eigen inzichten werken aan een Pro-Life platform waar de gemiddelde burger niet omheen kan, vanwege de heldere en nuchtere taal, de getuigenissen, de liefdevolle aanpak van een gevoelig thema en de kracht van de beste argumenten tegen abortus.

Hartelijk dank!
Chris Develing

ENGLISH

"Pro-Life gekkie?" (translation: ProLife Wacko?) is a YouTube channel by me: Pro-Life advocate Chris Develing from The Netherlands. My channel is meant to defend the Pro-Life take on abortion in Dutch and English. It contains interviews with, for instance, professional American Pro-Lifers. God willing you can expect debates and video's about all things Pro-Life, including refutations of Pro-Choice arguments and rhetoric. It is my objective to strongman arguments from both sides in order to keep the abortion debate pure and honest. This channel is also meant to challenge. The channel's name is partly meant to be self-mockery but is also meant to challenge Pro-choicers who truly believe that all Pro-lifers are wacko's who are easily refuted.

Although the purpose of this Backme page is primarily meant to serve the Pro-life YouTube channel "Pro-Life Gekkie?", I would like to mention my website chrisdeveling.nl. This website promotes the YouTube channel but also contains many of my op-eds and media appearances. Most works there are in Dutch but some longreads are in English.

My costs
The costs I have or expect to have mostly nconcern the promotion and quality of the YouTube channel. For instance:

- Development of a new logo
- Printing banners in order to have a professional background for my video's
- Maintenance of my website
- Buying better software and hardware such as a faster computer, better video editing software and a professional camera

With your help I can work on a Pro-Life platform that cannot be disregarded byh the average person thanks to sober and clear content, testimonies, the loving approach to a sensitive theme as well as the strength of the best arguments against abortion.

Thank you!
Chris Develing

Deel dit project

Bekijk mijn vlogs

DONEREN | Steun ProLife Gekkie met een gift

> Maandelijkse gift < Eenmalig doneren? ↓↓↓ Kijk beneden.

10
per maand
  • ProLife interviews
  • Debatten tussen prolife en prochoice
  • Argumenten tegen abortus
  • Informatie over hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen

Eenmalige Donatie

Are you a Creator too?

Join BackMe today!
Register now